Carmina oznamuje

19.07.2012 19:53

Od července roku 2012 došlo v Carmině ke změně uměleckého vedoucího. Po neutěšeném vývoji v oblasti finančních příjmů byla Carmina nucena ukončit šestiletou spolupráci s Mgr. Martinem Laxou, který k nám obětavě dojížděl z Mostu bez nároku na honorář. Carmina po velmi těžkém rozhodování musela panu Laxovi oznámit skutečnost o dalším nemožném financování jeho dopravy a ukončení naší spolupráce.

Rády bychom ještě jednou poděkovaly Martinovi za jeho obětavost a práci, kterou pro Carminu vykonal.

Novým uměleckým vedoucím sboru se stává pan Jan Šmat, učitel na ZUŠ v Přešticích.

Na vysvětlenou naší finanční situace.

Na letošní rok Carmina obdržela dotaci města Přeštice na svoji činnost ve výši 15 700,-Kč. Tato částka pokryje nájemné za sál v KKC Přeštice, který využíváme ke zkouškám sboru a výdaje na poplatky Unii pěveckých sborů. Finanční prostředky na uhrazení benzinu k dojíždění sbormistra musela Carmina "vydělat" nebo vyčerpat členské příspěvky, které činí 1000,- Kč na členku a rok. Tím však zůstává Carmina bez prostředků na další činnost. Jediná možnost, jak finance získat, jsou vystoupení pořádané Carminou, akce na objednávku organizací či obcí nebo sponzoři. Tato část příjmů je vždy nejistá i přes to, že Carmina patří mezi uznávané pěvecké sbory. Připomeneme televizní přenosy z koncertu kapely Rangers-Plavci konané v divadle Hybernia v Praze. Další zmínka o Carmině a Přešticích zazněla vloni ve VIP zprávách, kde o nás mluvili členové kapely Rangers. Nedávno Rangers Carminu opět oslovili a bude nám ctí je doprovázet na koncertech v Napajedlech a Luhačovicích .

Pokud si Carmina chce udržet vysokou úroveň, je zapotřebí se zúčastňovat i soutěží a festivalů. Také je nutno jednou ročně pořádat vícedenní soustředění. Tyto akce jsou finančně velmi náročné, vždy se jedná o tisíce korun za dopravu, zápisné, případně noclehy, stravu nebo i oblečení. To vše si členky hradí většinou samy. Například letošní účast Carminy na prestižní soutěži v Praze vyjde cca na 15-20 000,- Kč.

Rády bychom poděkovaly všem našim příznivcům za podporu a návštěvnost našich koncertů. Velký dík patří majitelům zámku v Příchovicích, kteří nám nezištně umožňují využívat tyto krásné prostory k pořádání koncertů a nahrávání CD. V neposlední řadě díky i panu vikáři Plavcovi za možnost zpívat v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.

Našim přáním je svým zpěvem přinášet radost a odpočinek našim divákům a také se ctí reprezentovat naše město Přeštice.

 

 

—————

Zpět