Členové

 
   
Bezděková Hana Makarská Helena
Broučková Radka Mészárosová Petra
Čížová Jarka Petlánová Věra
Duchková Jana Straková Vladimíra
Fornouzová Martina Šleisová Vladislava
Frýbertová Barbora Šteinerová Anna
Horová Helena Šťastná Jitka
Hlaváčová Jaroslava Valentová Drahomíra
Holá Vlasta st. Valentová Eva
Holá Vlasta Valentová Jana
Hřebcová Pavla Volfová Hana
Klečková Irena Votavová Ilona
Krausová Miroslava Zikmundová Eva
Kydlíčková Anežka  
   
 
 

Sbormistryně   Valentová Jana