Členové

 
   
Broučková Radka Petlánová Věra
Čížová Jaroslava Prokešová Veronika
Fornouzová Martina Straková Vladimíra
Hlaváčová Jaroslava Šleisová Vladislava
Holá Vlasta st. Šteflíková Jana
Holá Vlasta ml. Šteinerová Anna
Horová Helena Šťastná Jitka
Hřebcová Pavla Valentová Drahomíra
Klečková Irena Valentová Eva
Krausová Miroslava Valentová Jana
Kydlíčková Anežka Volfová Hana
Makarská Helena  
Milková Dita  
   
   
 
 

Sbormistryně   Valentová Jana