Členové

 
   
Babická Jana Kydlíčková Anežka
Baumruková Václava Makarská Helena
Bezděková Hana Mészárosová Petra
Broučková Radka Petlánová Věra
Čížová Jarka Skálová Olga
Fornouzová Martina Straková Vladimíra
Froňková Ivana Šleisová Vladislava
Horová Helena Šteinerová Anna
Hájková Marie Šťastná Jitka
Hlaváčová Jaroslava Valentová Drahomíra
Holá Vlasta st. Valentová Eva
Holá Vlasta Valentová Jana
Hřebcová Pavla Volfová Hana
Klečková Irena Votavová Ilona
Krausová Miroslava Zikmundová Eva
 
 

Sbormistr   Valentová Jana