Plzeňské notování 2013

29.10.2013 18:02

Dne 5. 10. 2013 jsme se zúčastnili sborového festivalu v Měšťanské Besedě v Plzni. Na přehlídce se představilo 8 pěveckých sborů v kategorii dospělých. Zazpívali jsme 5 písní: lidové, moderní i klasické. Výkon jednotlivých sborů byl hodnocen odbornou porotou. K předání hodnocení došlo po závěrečném galakoncertě. Hodnotitelské listy od jednotlivých odborníků vyzněly pro Carminu pochvalně. Vždy je co zlepšovat a my máme radost, že s novým sbormistrem úroveň sboru neklesá, ale naopak se zlepšujeme.

Děkujeme městu Přeštice za finanční příspěvek - dotaci na tuto akci.

—————

Zpět